Altres

2 Promotors/es editorial de llibres de text (1 jornada complerta/1 jornada parcial)

Publicat fa 2 mesos
-PROVINCIA-
Caduca el 16/06/2024
Anar a l'oferta

Descripció de l'oferta

2 Promotors/es editorial de llibres de text (1 jornada complerta/1 jornada parcial)

Comercial i telemàrqueting

Funcions a realitzar

  • Tasques generals d’atenció al client. Redacció de documents del Dept. d’At. al Client.

  • Tasques de suport a l’equip comercial. Segmentació de clients. Concertació d’entrevistes.

  • Manteniment i assistència als clients actuals.

  • Totes aquelles tasques anàlogues que estiguin relacionades directament amb les funcions a realitzar.  

 

Horari

A determinar a l’entrevista, segons la jornada assignada

Contracte

  • Jornada laboral: Completa
  • Tipus de contracte: Eventuals per circumstàncies de la producció
  • Sou: 18.000 € bruts/any

Formació

Grau / Llicenciatura

Altres dades

Cerquem un/a professional amb ganes de treballar en l’àmbit educatiu, disposició de situar-se en el context laboral, proactivitat, amb bona capacitat de relació interpersonal, competència, treball en equip, compromís, responsabilitat en el lloc de treball, puntualitat, iniciativa, orientació al client, perfil comercial, serietat, preocupació per l’ordre i la qualitat, adaptabilitat i amb capacitat resolutiva. 

 

– Habilitats transversals especialment requerides: empàtica, dots comercials i venda, comunicació, habilitats socials, atenció al client, amabilitat, organització, autogestió, resolució de conflictes, responsabilitat.

 

Es valorarà: 

  • No és imprescindible tenir experiència prèvia però es valorarà tota l’experiència de cara al públic, vendes, comercial….
  • Domini paquet d’ofimàtica (usuari).