Altres

AUXILIAR DE CUINA_ Jornada de 30 hores setmanals

Publicat fa 2 mesos
SANT CUGAT DEL VALLES
Caduca el 26/04/2024
Anar a l'oferta
 • Experiència
  1 Any

Descripció de l'oferta

Ajudant cuina – EL VI DE DÉU, SANT CUGAT DEL VALLÈS

Àrea restauració i comerç

Funcions a realitzar

 • Assistir en la preparació dels aliments sota la supervisió directa del cuiner/cuinera o cap de partida assignat/assignada i complir en tot moment amb els estàndards de qualitat i procediments establerts per a cadascuna de les produccions i tasques que li sol·licitin i així contribuir a l’eficiència en la cuina i a la satisfacció d’hostes i clients del restaurant.
 • Dur a terme l’acomodament de la càmera i refrigeradors de la seva estació, per aprofitar correctament els productes.
 •  Verificar que disposa de tot l’equip i productes necessaris per complir amb les seves tasques i manejar-los adequadament per evitar pèrdues i minves. 
 • Assegurar-se d’exercir totes les tasques assignades i produccions sol·licitades pel seu cap immediat de manera eficient i oportuna, complir amb les especificacions requerides i els procediments establerts.
 • Complir amb els procediments i estàndards de neteja i higiene en l’acompliment de les seves feines i assegurar la qualitat i fiabilitat dels aliments que es preparen.
 • Preparar material pel cuiner i el cap de partida, per elaborar els plats de carta, bufets, etc.
 •  Preparar la zona de treball, utillatge, maquinària, emmagatzematge i conservació del gènere, control de les dates tant dels productes elaborats com dels no elaborats.

Horari

Serveis d’àpats de migdia i 2 dies a la setmana servei de dinars i sopars

Contracte

 • Jornada laboral: Parcial
 • Tipus de contracte: Temps parcial: indefinit
 • Sou: 1.200€ bruts + extres + propines (30 hores setmana

Formació

No és necessària

Altres dades

2 dies a la setmana es fa jornada partida.