Màrqueting, Vendes i Publicitat

COMERCIAL pel canal de distribució HORECA.

Publicat fa 2 mesos
Vila-seca
Caduca el 18/07/2024
Anar a l'oferta
  • Experiència
    1 Any

Descripció de l'oferta

COMERCIAL pel canal de distribució HORECA.

Màrqueting, Vendes i Publicitat

Funcions a realitzar

FUNCIONS I TASQUES: – Analitzar, prospectar el mercat potencial i estimular les vendes de la clientela actual: cercant i gestionant la informació necessària del mercat per identificar la clientela potencial, seguint els criteris del màrqueting estratègic facilitats per la direcció comercial; Contactant amb els hotels prèviament identificats que són clients potencials -contacte inicial, visites i formalització de les relacions comercials amb la clientela potencial-; Elaborant els calendaris i programant les rutes i les visites comercials de la clientela potencial seguint el pla definit i consensuat amb el director comercial; Mantenint el contacte directe i periòdic amb la clientela potencial i actual per confirmar que té tots els productes necessaris, adients i de qualitat; Detectant noves necessitats de la clientela a cobrir. – Atendre la clientela: Recollint la informació necessària de les necessitats de la clientela, informant, assessorant i aconsellant-la sobre productes (oferint informació sobre les seves característiques, les especificitats, etc.); Redactant l’oferta, confeccionant el pressupost i enviant-la al client/a; Comprovant que la comanda s’hagi realitzat correctament, amb les condicions pactades i amb el nivell de satisfacció assolit en la venda per part de la clientela. – Realitzar tasques de gestió i de suport general: actualitzant els preus facilitats pel director comercial en la base de dades corresponent; Facilitant la informació sobre el transport en relació a la comanda de cada client (dies de trànsit, data de lliurament, etc.); Participant en la gestió de l’estoc i avisant quan hi ha poc estoc quan visita el magatzem; Participant en el manteniment i neteja de les instal·lacions; Participant en la preparació de palet; Participant en l’embalatge de productes a enviar i en la seva col·locació a les estanteries quan sigui necessari. – Fer el seu seguiment dels serveis prestats i resoldre incidències: Fent el seguiment dels KPIs (trucades, seguiment d’ofertes, facturació de vendes, volum d’ofertes, etc. i reportant aquesta informació al director comercial; Contribuint a resoldre les incidències segons el protocol d’actuació de cada tipologia (facturació, enviament, qualitat, transport, etc.) i de la política comercial i sabent a qui ha d’adreçar-se de l’empresa en cada cas; Contribuint al seguiment del nivell de satisfacció general de la clientela i recollint i traslladant els suggeriments i zones de millora al/a la direcció comercial. – Oferir suport a la direcció comercial: oferint suport en la formulació, execució i seguiment de l’estratègia de màrqueting global i del pla operatiu comercial; Identificant i proposant estratègies i mesures per potenciar la venda o millorar la relació comercial i l’activitat global de tota l’àrea comercial; Oferint suport en la confecció i el seguiment del pressupost anual; Oferint informació sobre l’evolució del mercat en temps real per tal d’identificar noves oportunitats de creixement i amenaces; Confeccionant informes comercials que recolzin el pla operatiu comercial i ajudin a fer-ne el seguiment amb els indicadors de resultats previstos; Preveient i sol·licitant a la direcció comercial els recursos necessaris per l’òptim acompliment del pla comercial; Participant en el llançament de noves línies de negoci en l’àmbit de la restauració (principalment, quan no sigui temporada alta). -Oferint suport a la resta de departaments; oferint suport al departament compres, administració, logística i transport, en aquelles gestions relacionades directament amb la seva activitat i participant en les reunions d’equip intra i interdepartamentals, ja sigui per tractar temes estratègics com operatius.

 

Horari

De dilluns a divendres de 8:30 h a 13:30 h i de 15:30 h a 18:30 h

Contracte

  • Tipus de contracte: Indefinit (convertits en)
  • Sou: La retribució anirà en funció de les competències

Formació

FP1 / CF Grau Mig