Altres

Docent de CP Desenvolupament de productes multimèdia interactiu (IMSV0209)

Publicat fa 2 mesos
CALAFELL
Caduca el 15/06/2024
Anar a l'oferta
 • Experiència
  1 Any

Descripció de l'oferta

Docència, educació i lleure

Funcions a realitzar

 • Elaboració de continguts i material didàctic
 • Impartició de l’acció formativa
 • Avaluació de l’acció formativa
 • Tutorització de pràctiques

Horari

Matins

Contracte

 • Jornada laboral: De dilluns a divendres

Formació

Títol de tècnic superior ( o CFGS)

Altres dades

FORMACIÓ REQUERIDA

Complir algun dels requisits següents:

 • Llicenciat, enginyer, arquitecte o el titulo de grau corresponent o altres títols equivalents. 
 • Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o el titulo de grau corresponent o altres títols equivalents.
 • Tècnic superior de la família professional d’Imatge i so.
 • Certificat de professionalitat de nivell 3 de l’àrea de Producció audiovisual de la família professional d’Imatge i so.

Si es tracta d’un títol equivalent o obtingut a l’estranger, cal aportar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL REQUERIDA

Experiència docent mínima d’un any 

COMPETÈNCIA DOCENT REQUERIDA

Complir com a mínim algun dels requisits següents:

 • Certificat de professionalitat de Docència de la Formació professional per a l’Ocupació o equivalent, o tenir formació en metodologia didàctica per a adults (mínim 300 hores).
 • Acreditació duna experiència docent almenys de 50 hores en modalitat presencial.
 • Titulacions universitàries de Psicologia, Pedagogia, Màster de formació de formadors.