Llicenciats, Diplomats i Tí­tols propis

Educador/a al Servei d’Intervenció Socioeducativa (tardes)

Nova!
Publicat fa 2 setmanes
LLEIDA
Caduca el 14/07/2024
Anar a l'oferta

Descripció de l'oferta

Educador/a al Servei d’Intervenció Socioeducativa

Llicenciats, Diplomats i Tí­tols propis

Funcions a realitzar

 • Participar en la dinamització del Centre Obert (horaris, activitats, tallers, entre d’altres).
 • Programar, dinamitzar i avaluar aquelles activitats específiques de les quals se’n fa responsable.
 • Responsabilitzar-se del seguiment tutorial dels destinataris i avaluar-lo.
 • Conèixer la situació real de cada infant, adolescent o jove i del seu medi familiar, escolar i social.
 • Mantenir relació personal amb els infants, adolescents o joves que tutoritza.
 • Efectuar el seguiment global dels processos d’aprenentatge dels nens i joves.
 • Informar a la resta d’educadors del treball de tutoria amb el nen i jove.
 • Contribuir a desenvolupar línies comunes d’acció educativa cap al nen i jove Fer de mediador/a en les situacions de conflicte entre el nen i jove i la resta de companys.
 • Formar part de l’equip centre obert i assumir aquelles responsabilitats que se li assignin.
 • Organitzar activitats conjuntes amb altres Centres Oberts.
 • Coordinar-se amb les entitats i serveis quan li correspongui.
 • Tenir cura dels espais i dels materials.
 • Fer la documentació de la qual ha de tenir cura (com per exemple el PEI).
 • Avisar al responsable de les necessitats de material.
 • Complir i fer complir les normatives (convivència, seguretat i higiene).
 • Coordinar-se amb institucions i entitats externes a nivell pedagògic.
 • Mantenir relació i buscar la col·laboració de les famílies dels seus nois i/o joves a càrrec.

Horari

15.45h- 20h

Contracte

 • Jornada laboral: Parcial
 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Sou: Segons conveni d’Acció Social

Formació

Diplomatura / Estudis de Grau Pla Bolonya

Altres dades

Indispensable Formació finalitzada d’Educador/a Social