Altres

Encarregat/da d’obra amb experiència

Publicat fa 2 mesos
BARCELONA
Caduca el 13/12/2022
Anar a l'oferta
 • Experiència
  3 Anys

Descripció de l'oferta

Encarregat/da d’obra amb experiència

Construcció

Funcions a realitzar

Realització d’obres per Barcelona Capital, àrea metropolitana i pobles dels voltants.

 • Coordinar i supervisar l’execució de les obres que l’empresa constructora li hagi assignat, seguint les directrius marcades per la direcció facultativa o grup de professionals en qui recau la responsabilitat de dirigir les obres.
 • Informar periòdicament a la direcció facultativa i al cap de grup de l’estat de les obres (pel que fa a planificació, costos i qualitat) i de les seves desviacions.
 • Controlar les entrades i sortides de materials del magatzem de l’obra (existències i consums).
 • Gestionar l’equip tècnic i administratiu de l’obra (contractes, horaris, baixes, etc.).
 • Revisar la feina dels industrials contractats per constatar que treballen/utilitzen materials de la qualitat adequada.
 • Informar i reportar a la direcció facultativa.
 • Controlar l’execució i supervisa la seguretat i salut de l’obra.
 • Totes aquelles tasques anàlogues que estiguin relacionades directament amb les funcions a realitzar.  

 

Horari

De 8:00 a 18:00 hores

Contracte

 • Jornada laboral: Completa
 • Tipus de contracte: Indefinit: ordinari
 • Sou: Segons conveni construcció

Formació

Certificat Escolar / ESO

Altres dades

Persona responsable i amb iniciativa, puntual, organitzada, capacitat de treball en equip i polivalent, amb bona capacitat de relació interpersonal, competència, compromís, iniciativa, preocupació per l’ordre i la qualitat, adaptabilitat i amb capacitat resolutiva. 

Aquesta feina pot requerir esforç físic.