Serveis a la Comunitat i Personals

Fisioterapeuta

Publicat fa 1 mes
Balaguer
Caduca el 20/06/2024
Anar a l'oferta

Descripció de l'oferta

Fisioterapeuta

Serveis a la Comunitat i Personals

Funcions a realitzar

 • Fer la valoració de fisioteràpia en el moment de l’ingrés en el termini d’una setmana.
 • Identificar les necessitats, establir els objectius i definir el tractament de fisioteràpia en l’aspecte preventiu, de manteniment i terapèutic.
 • Informar i implicar a la persona usuària i els seus familiars dels objectius a assolir, tenint en compte les seves capacitats i necessitats.
 • Aplicar tècniques i tractaments de manera individual i grupal (grup de gimnàstica). 
 • Revisar periòdicament l’estat funcional de les persones usuàries, fer l’avaluació dels objectius i els tractaments aplicats i registrar-ho al seguiment de cada resident.
 • Administració de Tinetti mínim una vegada a l’any, davant un canvi que s’instaura amb el temps i/o si algun professional o sol·licita.
 • Elaborar els informes de fisioteràpia que se sol·licitin ja sigui per anar a visites mèdiques i quan un resident és baixa del centre per ingrés a una altra residència.
 • Fer el registre d’assistència a les activitats programades.
 • Valorar i proposar la necessitat d’ajuts tècnics (cadira de rodes, caminadors, bastó…) i assessorar en la seva utilització de manera coordinada amb la resta de l’equip.
 • Elaborar les pautes d’adaptació de l’entorn de cada persona, tant en l’àmbit individual com comunitari, en col·laboració amb la resta de l’equip.
 • Vetllar perquè es compleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat.
 • Portar control dels residents que s’han de manipular amb grua, una persona o dues.
 • Control de les cadires de rodes, caminadors, muletes, bastons… 
 • Participar en l’elaboració i seguiment del Pla d’atenció de cada persona usuària, fixant els objectius adreçats al manteniment o recuperació de l’autonomia funcional.
 • Participar en l’elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la fisioteràpia.
 • Motivar a l’equip en el projecte de recuperació funcional i dinamització dels residents.
 • Participar en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre i facilitar les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.
 • Formar el personal assistencial en tècniques específiques del seu àmbit d’actuació.
 • Assessorar, supervisar i fer el seguiment al personal gericultor sobre les tècniques específiques indicades en cada cas, en coordinació amb l’equip del centre. Deambulació amb ajuda o sense, deambulació amb caminador, utilització de cadira de rodes, utilització de grua per transferències, etc.
 • Participar i intervenir en les activitats de formació del personal en pràctiques.
 • Participar de manera activa, en els plans de millora del centre. Funcions en relació amb l’equipament de fisioteràpia.
 • Comprovar periòdicament l’adequació i el bon funcionament de la dotació mobiliària i dels aparells utilitzats en la prestació dels seus serveis.
 • Vetllar per l’adequació dels nous equipaments i les noves tecnologies a les necessitats canviants de les persones ateses.

Horari

Matins de dilluns a divendres de 10-14h

Contracte

 • Tipus de contracte: Indefinit: ordinari
 • Sou: A convenir

Formació

Diplomatura/Grau

Altres dades

Imprescindible:

 • Grau en Fisioteràpia o equivalent.