Serveis a la Comunitat i Personals

Gerocultor/a per residència 3º edat a Segur de Calafell

Publicat fa 1 mes
SEGUR DE CALAFELL
Caduca el 15/06/2024
Anar a l'oferta

Descripció de l'oferta

Gerocultor/a per residència 3º edat a Segur de Calafell

Serveis a les persones

Funcions a realitzar

 • Suport a l’equip interdisciplinar en la recepció i acollida de les noves persones usuàries, col·laborant en l’adequació del pla de cures individualitzat.
 • Realitzar intervencions programades per l’equip interdisciplinar dirigides a cobrir les activitats de la vida diària.
 • Col·laborar en la planificació, organizació i execució de les activitats preventives, ocupacionals i d’ocio. 
 • Mantenir la higiene personal de les persones usuàries.
 • Realitzar la neteja de la farmaciola i el seu contingut, així com la resta de material sanitari o asistencial.
 • Proporcionar i administrar els aliments al resident, facilitant la ingesta en aquells casos que així ho requireixin.
 • Realitzar els canvis de postura i aquells serveis auxiliars que d’acuerd amb la seva preparació tècnica li siguin encomanats.
 • Col·laborar amb el resident en la seva preparació per un trasllat, efectuant actuacions d’acompanyament, vigilància i suport.
 • Col·laborar amb el personal sanitari en l’administració de la medicació.
 • Col·laborar sota la supervisió de la infermera en la cura de residents colostomitzats i amb sondes, així com en l’administració de menjar mitjançant xeringa.
 • Donar suport i estimular la comunicació de les persones usuàries afavorint el seu desenvolupament diari i la seva relació social.
 • Col·laborar amb l’equip interdisciplinar en la integració dels familiars de les persones usuàries en la vida del centre.
 • Comunicar les incidèncias que es produeixin sobre la salut de les persones usuàries.
 • Observar i registrar al llibre d’incidències qualsevol canvi de comportament i/o físic detectat. 

Horari

De 7 a 13:30 h

Contracte

 • Jornada laboral: Parcial
 • Tipus de contracte: Indefinit (temps parcial)
 • Sou: Segons conveni

Formació

No és necessària