Altres

Integrador/a social (oferta vinculada E+P)

Publicat fa 2 setmanes
BARCELONA
Caduca el 28/01/2024
Anar a l'oferta
 • Experiència

Descripció de l'oferta

Integrador/a social (oferta vinculada E+P)

Altres

Funcions a realitzar

Reconeguda fundació sanitària cerca un integrador/a social per a dur a terme les següents tasques en una residència de gent gran:

 • Atenció directa a les persones usuàries.
 • Donar suport i acompanyament en les activitats bàsiques de la vida diària en el centre.
 • Donar acompanyament i suport emocional a les persones usuàries.
 • Dinamitzar activitats especificades en la programació d’activitats a l’interior i/o exterior del centre.
 • Implementar les accions socioeducatives oportunes per a assolir els objectius establerts en el Pla de Treball Individual per a la seva consolidació.
 • Afavorir dinàmiques adreçades a fomentar els hàbits d’autonomia i desenvolupament personal dels i les usuaris/es.
 • Donar suport en tasques inherents en relació a la pròpia atenció directa de les persones usuàries.

Tasques de caràcter general

 • Participar en les reunions periòdiques de l’equip de treball.
 • Registrar diàriament les intervencions i incidències a l’aplicatiu del servei.
 • Col·laborar tant amb l’equip d’atenció directa com amb l’equip tècnic multidisciplinar, per tal de recollir i comunicar tota la informació necessària per establir el tipus d’intervenció a realitzar amb cada persona usuària.
 • Participar en l’elaboració del Pla de Treball Individual de les persones usuàries assignades en coordinació i col·laboració amb la resta de l’equip.
 • Informar a la Direcció Tècnica o personal de suport les incidències més rellevants que puguin produir-se en el desenvolupament d’aquestes funcions, d’acord amb els protocols establerts.
 • Complir amb la normativa i les mesures de prevenció de riscos.

Horari

De tardes: de 14h a 23h de dilluns a diumenge amb els descansos pertinents

Contracte

 • Jornada laboral: Completa
 • Tipus de contracte: Temps parcial: temporal
 • Sou: 18,65744 bruts/any . Són 1.334,92€ bruts amb 12 pagaments + dues pagues extres de 1.319,20€

Formació

FP1 / CF Grau Mig