Serveis a la Comunitat i Personals

Personal conductor d’autobus

Publicat fa 2 mesos
Terrassa
Caduca el 15/09/2024
Anar a l'oferta

Descripció de l'oferta

Personal conductor d’autobus

Serveis a la Comunitat i Personals

Funcions a realitzar

• Prestar el servei assignat complint amb la ruta i els horaris establerts, així com aplicant les tarifes vigents dels títols de transport corresponents.

• Comprovar que el vehicle assignat per a la prestació del servei es troba en correctes condicions de funcionament i manteniment.

• Expedir títols de viatge i fer diàriament la recaptació segons està establert.

• Oferir una atenció al client respectuosa i efectiva, promovent i sent congruent amb la missió, visió i valors de l’empresa.

• Informar al Cap de Trànsit de qualsevol incidència i/ o anomalia produïda durant el servei que pugui afectar el correcta desenvolupament del mateix.

• Complir amb la normativa legal vigent vinculada al lloc de treball (PRL, sostenibilitat ambientar, seguretat vial,etc).

Horari

Torns rotatius especificats a observacions

Contracte

  • Jornada laboral: Jornada completa
  • Tipus de contracte: Temporal circumstàncies producció. T. complet
  • Sou: 23.800€ bruts anuals + variables

Formació

Graduat Escolar

Altres dades

Es requereix de targeta Tacògraf

L’empresa està interessada a contractar a una persona amb:

Amb capacitat per tractar amb diferents persones durant la seva jornada de treball.

Amb capacitat de gestionar l’estrès davant de moments amb alt punts de trànsit

Responsable, ja que durant la seva jornada haurà de respectar totes les senyals de trànsit.

Horari rotatiu per setmanes:

Torn de matí:  De 06 a 14 hores o de 07 a 15:00 hores

Torn de tarda: De 14 a 22 hores o de 15 a 23:00 hores

Torn partit: De 7:30 a 9:40, de 15 a 15:45 i de 16:25 a 18:20 hores