Altres

PROFESSOR/A DE SECUNDÀRIA DISSENY GRÀFIC

Publicat fa 2 setmanes
SANT CUGAT DEL VALLES
Caduca el 17/08/2024
Anar a l'oferta

Descripció de l'oferta

PROFESSOR/A DE SECUNDÀRIA DISSENY GRÀFIC

Ofertes amb jornada parcial inferior a 20 hores setmanals

Funcions a realitzar

Aquest lloc de treball forma part de l’equip de professorat de l’Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat. Concretament del cicle de Grau Mitjà en Assistència al Producte Gràfic Imprès.

Funcions:

  • Impartir continguts de disseny gràfic a les següents unitats formatives: Autoedició, Gestió de Projectes Professionals i Obra Final.
  • Fer tutories de FPCT i coordinador/a del grau mitjà.
  • Preparar la docència seguint les indicacions curriculars que marca el currículum oficial del cicle
  • Impartir classes i avaluar l’alumnat
  • Participar en el claustre de professorat
  • Tasques associades a la docència: compliment de les hores complementàries assignades i assistència a reunions

Horari

1er quadrimestre: dimarts de 8:30 a 12:30h; divendres de 12:40 a 14:30h. Segon quadrimestre: dilluns de 8:30 a 14:30h; dijous de 8:30 a 10:20h i divendres 11:40 a 13:30h

Contracte

  • Jornada laboral: Parcial matí
  • Tipus de contracte: Interinitat
  • Sou: 1.330,81€ bruts al mes x 14 pagues

Formació

Grau universitari

Altres dades

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ 18 de juny 2024

PROCÈS DE SELECCIÓ:  Un cop s’hagin revisat els currículums rebuts, les persones seleccionades seran citades per correu electrònic per una entrevista. Les entrevistes tindran lloc a l’EAD (Avinguda de Gràcia 50 de Sant Cugat) entre els dies 25 i 27 de juny en horari de matí (10 a 14h). El procés selectiu ha de finalitzar aquest mes.

La persona seleccionada tindrà una jornada laboral de 18,75 hores setmanals (50,01% de jornada) que inclou les hores docents lectives i no lectives i les hores complementàries presencials. La docència s’impartirà de manera presencial de setembre a maig en horari de matins i les hores complementàries presencials es pautaran des de la direcció del centre. L’horari es pot veure modificat d’un curs a l’altre.