Altres

Taquiller/a piscines Municipals

Publicat fa 1 mes
Reus
Caduca el 16/07/2024
Anar a l'oferta

Descripció de l'oferta

Taquiller/a piscines Municipals

Serveis a la comunitat i personals

Funcions a realitzar

1. Informació i atenció al públic, personal i telefònicament.
2. Cobrament de les entrades amb suport informàtic.
3. Fer l’obertura, el tancament i el quadre de caixa diària.
4. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
5. Complir amb les obligacions amb matèria de protecció de dades de caràcter general que marca la societat, d’acord amb la normativa vigent.
6. Qualsevol altra tasca que es pugui encomanar per part del/de la cap de servei corresponent, superior jeràrquic o responsable immediat en relació a les funcions assignades al lloc de treball.

Horari

A determinar el dia de l’entrevista

Contracte

  • Sou: A determinar el dia de l’entrevista

Formació

Cicle formatiu de grau mitjà. FP 1r grau