Serveis a la Comunitat i Personals

TÈCNIC/A D’ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ LABORAL

Publicat fa 2 mesos
Tarragona
Caduca el 25/07/2024
Anar a l'oferta

Descripció de l'oferta

“Tècnica/a acompanyamentTRG”

Tècnic/a d’Acompanyament a la Inserció a Tarragona.

Serveis a la Comunitat i Personals

Funcions a realitzar

Realitzar tutories individuals i grupals per tal de fer la diagnosi de l’ocupabilitat del treballador/a i desenvolupar plegats/des el seu Pla de Treball.

– Realitzar Accions formatives grupals en competències transversals i de Recerca de Feina.

– Valorar de manera personalitzada l’evolució de la persona en el seu itinerari, el grau d’autoconeixement i de desenvolupament competencial, i el nivell d’inserció i millora de l’ocupabilitat assolits.

– Registrar la informació i documentació de les activitats utilitzant les eines previstes (registres del Procediment d’Itineraris, intranet, índex d’inserció i d’ocupabilitat, Galileu….)

– Gestionar i mantenir la documentació necessària als expedients dels/de les persones usuàries i dels projectes en marxa.

– Elaborar els informes inicials i d’avaluació previstos.

– Reunions de coordinació amb el/la Cap d’Unitat i resta d’equip, per al seguiment metodològic i tècnic de l’execució, resolució d’incidències i seguiment general dels projectes.

– Accions de coordinació amb els/les tècnics/es de Serveis Socials, SOC o altres organitzacions per a fer seguiment de les persones derivades i resoldre possibles incidències. Treball en xarxa.

– Facilitar la inserció del treballador/a a l’empresa ordinària, donant suport a la persona en la seva recerca de feina i, portant seguiment quan finalitza Itinerari per tal què en un període màxim de sis mesos trobi feina.

Horari

Horari: A concretar.

Contracte

  • Sou: Retribució salarial: 21.000 € bruts anuals.

Formació

Universitaris grau mig /Diplomatura

Altres dades

Competències Tècniques:

▪ Coneixement del model d’ocupabilitat per competències.

▪ Coneixement d’eines i tècniques d’acompanyament individual.

▪ Coneixements del funcionament del mercat laboral.

▪ Coneixements i ús dels canals i vies per a l’accés al mercat laboral (eines i instruments per a la recerca de feina).

▪ Coneixement de la xarxa de recursos de formació i de millora de l’ocupabilitat.

▪ Valorable formació en matèria d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones.

 

Competències Bàsiques:

▪ Coneixement general del context empresarial i social del territori.

▪ Competències digitals avançades per a la recerca i la gestió de la informació.

 

Competències Transversals:

▪ Relació: Generar un clima de treball distès, acollidor i basat en el respecte, empatia i el protagonisme de la persona.

▪ Treball en equip: Col·laborar i cooperar amb l’equip per tal d’assolir l’objectiu comú.

▪ Organització: Preveure, planificar i ordenar les tasques de manera autònoma per tal que es guanyi en eficàcia, qualitat i rendiment. Saber establir prioritats i reorganitzar les tasques en funció d’imprevistos.

▪ Responsabilitat: Implicació en l’assoliment dels objectius acordats, en el temps previst, buscant resultats de qualitat.