Altres

Tècnic/a d’acompanyament a la inserció

Publicat fa 2 mesos
Constantí
Caduca el 23/07/2024
Anar a l'oferta
  • Experiència
    1 Any

Descripció de l'oferta

Tècnic/a d’acompanyament a la inserció amb persones en risc d’exclusió. Cal mitjà de transport per mobilitat entre diferents seus (es paguen despeses).

Serveis a la comunitat i personals

Funcions a realitzar

 Realitzar tutories individuals i grupals per tal de fer la diagnosi de l’ocupabilitat del treballador/a i desenvolupar plegats/des el seu Pla de Treball.  Realitzar Accions formatives grupals en competències transversals i de Recerca de Feina.  Valorar de manera personalitzada l’evolució de la persona en el seu itinerari, el grau d’autoconeixement i de desenvolupament competencial, i el nivell d’inserció i millora de l’ocupabilitat assolits.  Registrar la informació i documentació de les activitats utilitzant les eines previstes (registres del Procediment d’Itineraris, intranet, índex d’inserció i d’ocupabilitat, Galileu….)  Gestionar i mantenir la documentació necessària als expedients dels/de les persones usuàries i dels projectes en marxa.  Elaborar els informes inicials i d’avaluació previstos.  Reunions de coordinació amb el/la Cap d’Unitat i resta d’equip, per al seguiment metodològic i tècnic de l’execució, resolució d’incidències i seguiment general dels projectes.   Accions de coordinació amb els/les tècnics/es de Serveis Socials, SOC o altres organitzacions per a fer seguiment de les persones derivades i resoldre possibles incidències. Treball en xarxa.  Facilitar la inserció del treballador/a a l’empresa ordinària, donant suport a la persona en la seva recerca de feina i, portant seguiment quan finalitza Itinerari per tal què en un període màxim de sis mesos trobi feina.

Horari

Per determinar. Principalment: 8h a 16h

Contracte

  • Jornada laboral: Jornada completa
  • Tipus de contracte: Altres contractes temporals a temps complet
  • Sou: 21.000

Formació

Estudis universitaris