Altres

Tècnic/a de dinamització del projecte SolarCoop a la Soll (Tàrrega)

Publicat fa 1 mes
Tàrrega
Caduca el 24/07/2024
Anar a l'oferta

Descripció de l'oferta

Tècnic/a de dinamització del projecte SolarCoop a la Soll (Tàrrega)

Serveis socioculturals i a la comunitat

Funcions a realitzar

Principals funcions a desenvolupar:

  • Participació i dinamització de la comissió tècnica coordinadora del projecte, duent a terme tasques de seguiment del pla de treball, convocatòries, prendre actes i comunicació, així com representació d’aquesta en les assemblees de la coordinadora de l’entitat.
  • Execució del pla de treball del projecte realitzant tasques en cada un dels àmbits específics: Reforçament de l’entitat i desenvolupament de models de gestió i funcionament eficients. Amb l’objectiu d’enfortir i consolidar l’estructura de l’entitat per garantir la viabilitat del projecte a mitjà i llarg termini. Desenvolupament la primera part dels projectes tècnics de generació d’energia renovable elèctrica, mobilitat sostenible i eficiència energètica, establint convenis i aliances amb els principals agents del territori tant públics com privats, organitzant sessions informatives i formatives obertes a les sòcies i a la ciutadania en general, coordinant estudis de viabilitat tècnica i econòmica de cada un dels projectes, coordinant la comunicació interna i externa del projecte, i representant l’entitat promovent i participant en espais d’intercooperació del territori. Constitució d’una cooperativa de consumidors i usuaris que desenvolupi l’activitat de la comunitat energètica local, dinamitzant el procés de constitució conjuntament amb l’entitat que realitzarà l’acompanyament tant en l’àmbit jurídic com social.
  • Justificació econòmica i tècnica del projecte. Redacció de la memòria justificativa i altres tasques que se’n derivin.
  • Recerca de recursos tècnics i econòmics per donar continuïtat al projecte més enllà de període d’execució de la línia d’ajuts.

Horari

flexible

Contracte

  • Tipus de contracte: Temporal: Temps Complet
  • Sou: 20.000 i 25.000 € anuals

Formació

Grau universitari