Administració i Oficines

TÈCNIC/A D’EMPRESES

Publicat fa 1 mes
Santa Coloma de Gramenet
Caduca el 28/01/2024
Anar a l'oferta

Descripció de l'oferta

TÈCNIC/A D’EMPRESES

Administració i Oficines

Funcions a realitzar

Tècnic/a d’empreses

FUNCIONS

 • Atendre i assessorar sobre la viabilitat tècnica, comercial i econòmica dels projectes empresarials liderats per persones emprenedores.
 • Elaborar i supervisar el plans d’empresa, acompanyant durant tot l’itinerari d’autoocupació de la persona emprenedora.
 • Aportar informació sobre els diferents àmbits legal, comercial, fiscal, laboral, econòmic i financer que afecten i/o són de compliment per iniciar l’activitat econòmica concreta.
 • Realitzar visites formatives als instituts així com sessions formatives per fomentar l’esperit emprenedor entre diferents col·lectius de la ciutat.
 • Realitzar accions formatives i de sensibilització per col·lectius potencialment emprenedors.
 • Preparar i crear el material docent de les accions de sensibilització i formació esmentades.
 • Assessorar en el marc del programa Reempresa.
 • Col·laborar en la gestió del punt PAE.
 • Assessorar i donar suport a l’empresari per a realitzar tots els tràmits d’alta i actuacions necessàries per iniciar una activitat empresarial.
 • Assessorar i donar suport en els àmbits de gestió de recursos humans, fiscal i prevenció de riscos laborals així com en d’altres normatives d’aplicació a l’activitat econòmica.
 • Informar dels ajuts i subvencions i acompanyar en la tramitació financera de les mateixes.
 • Realitzar funcions de consultoria en els àmbits clau de la gestió empresarial per recolzar la consolidació i el creixement de les empreses
 • Informar en àmbits específics com ara la contractació pública o la responsabilitat social empresarial, entre d’altres.

Horari

De dilluns a divendres matí més una tarda

Contracte

 • Tipus de contracte: Producció. Temps complet
 • Sou: 2029,93€ x 14 pagues

Formació

No és necessària

Altres dades

PERFIL:

 • Estar en possessió d’una titulació universitària oficial de grau o equivalent, preferiblement de l’àmbit econòmic, empresarial o de l’àmbit social amb experiència en assessorament d’empreses.
 • Experiència de mínim 1 any en tasques similars. 
 • Es valorarà formació específica en assessorament a persones emprenedores i empreses i/o transformació digital i/o economia verda i/o igualtat de gènere.
 • Amb capacitat per orientar-se a les persones beneficiàries en l’àmbit públic, iniciativa, competències comercials i habilitats comunicatives.