Altres

Tècnic/a superior Graduat/ada o llicenciat/ada en Dret

Publicat fa 1 mes
Vila-seca
Caduca el 19/09/2024
Anar a l'oferta

Descripció de l'oferta

Convocatòria per a cobrir de forma temporal un lloc de treball de tècnic/a superior Graduat/ada o llicenciat/ada en Dret i constitució d’una borsa de treball.

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Funcions a realitzar

  • Expert en atenció a violència de gènere.
  • Suport assessorament tècnic als professionals dels equips sobre aspectes legals de problemàtiques socials (habitatge, maltractaments, tuteles, prestacions econòmiques, etc.).
  • Suport als professionals de l’equip bàsic en l’estudi de casos puntuals que poden necessitar un assessorament legal.
  • Assessorament als professionals sobre els recursos jurídics a l’abast de l’usuari i derivar aquests, si escau (Serveis d’Orientació Jurídica (SOJ) del Departament de Justícia, fiscalies, etc.).
  • Informació actualitzada als professionals sobre temes legals i sobre interpretacions de normatives vigents en l’àmbit dels serveis socials.

Contracte

  • Jornada laboral: Jornada completa

Formació

Diplomatura/Llicenciatura/Grau