Altres

Personal de cuina

Publicat fa 3 setmanes
Matadepera
Caduca el 15/09/2024
Anar a l'oferta
 • Experiència
  1 Any

Descripció de l'oferta

Personal de cuina

Turisme i Hostaleria

Funcions a realitzar

 • Assistir en la preparació dels aliments sota la supervisió directa del cap de partida o xef assignat/assignada i complir en tot moment amb els estàndards de qualitat i procediments establerts per a cadascuna de les produccions i tasques que li sol·licitin i així contribuir a l’eficiència en la cuina i a la satisfacció dels clients.
 • Dur a terme l’acomodament de la càmera i refrigeradors de la seva estació, per aprofitar correctament els productes.
 • Verificar que disposa de tot l’equip i productes necessaris per complir amb les seves tasques i manejar-los adequadament per evitar pèrdues i minves.
 • Assegurar-se d’exercir totes les tasques assignades i produccions sol·licitades pel seu cap immediat de manera eficient i oportuna, complir amb les especificacions requerides i els procediments establerts.
 • Dominar amb extrema precaució tot l’equip d’operació, a l’hora de transportar- lo, per evitar accidents, vessaments o trencaments i complir en tot moment amb les normes de seguretat.
 • Complir amb els procediments i estàndards de neteja i higiene en l’acompliment de les seves feines i assegurar la qualitat i fiabilitat dels aliments que es preparen.
 • Fer la posada a punt (mise in place): preparar les necessitats del cuiner i el cap de partida per elaborar els plats de carta, menus, etc.
 • Preparar la zona de treball, utillatge, maquinària, emmagatzematge i conservació del gènere, control de les dates tant dels productes elaborats com dels no elaborats, peribles i no peribles.

Horari

Especificat a observacions

Contracte

 • Jornada laboral: Jornada completa
 • Tipus de contracte: Indefinit temps complet
 • Sou: segons conveni

Formació

Sense Estudis

Altres dades

Requisits:

És obligatori disposar de vehicle propi 

Horari: 12 – 16:30h de dimarts a diumenge i 20 – 00h les nits de dijous a dissabte

 

Competències

Treball en equip

Capacitat per atendre i seguir normes

Organització

Planificació